ไอดินเลควิวรีสอร์ท นครนายก     ไอดินเลกวิว รีสอร์ท ได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นแนวคิดในการสร้างรีสอร์ทไอดิน เลก วิว รีสอร์ท โดยการสร้างรีสอร์ทเรานำวัตถุดิบธรรมชาติได้แก่ ดินลูกรัง หินฝุ่น ทราย หรือวัสดุเหลือทิ้งต่างๆที่มีความเหมาะสม นำมาผสมกับปูนซีเมนต์ ทำให้ไม่เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อม อิฐดินสามารถฉาบปูน ทาสีหรือปูกระเบื้องได้ดีไม่แพ้ผนังปูนทั่วไป และยังก่อให้เกิดการสร้างงานในชุมชนได้อีกด้วย

     ห้องพักที่สร้างจากอิฐดินทำให้ผู้พักอาศัยได้รับความเย็นสบายจากธรรมชาติ จากคุณสมบัติของดิน ห้องพักอิฐดิยังสามารถเก็บเสียงได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นเสียงรบกวนจากภายนอกหรือเสียงจากภายใน ธรรมชาติของดินแต่ละพื้นที่จะมีสีต่างกัน เป็นสีดินธรรมดา สีส้มแบบดินลูกรังทั่วไปและสีดินแดงคล้ำ เมื่อเป็นอิฐดินก็จะมีสีต่างกันตามสีของดิน เป็นสเน่ห์เฉพาะของอิฐดินเท่านั้น ทางรีสอร์ทมีอิฐดินประสาน จำหน่ายสำหรับผู้ที่สนใจ

     สภาพดั้งเดิมของพื้นที่รีสอร์ทเป็นท้องนาและสวนผลไม้ ได้ปรับเปลี่ยนท้องนาเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ มีปลานานาชนิดทั้งปลาช่อน ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลานิล ฯลฯ จึงเป็นที่มาของชื่อไอดินเลกวิวรีสอร์ท สวนผลไม้รับประทานได้ตลอดทั้งปีมีทั้งมะยงชิด มะปรางหวาน กระท้อน มะม่วง มะไฟ มังคุด เงาะ ส้มโอ กล้วย มะละกอ ฯลฯ


ไอดินเลกวิว รีสอร์ทที่อยู่: 68 หมู่ 6 บ้านวังยายฉิม ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 26000

โทรศัพท์: 081-8646058
โทรสาร:

Our location:

View ไอดิน เลกวิว รีสอร์ท in a larger map