วังตะไคร้

     วังตะไคร้ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อยู่ในความดูเเล ของมูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ทิพย์บริพัตร ภายใน ตกแต่งด้วย ไม้ดอก ไม้ประดับ นานาพันธุ์ ในเนื้อที่ 1,400 ไร่ มีธารน้ำ ที่ไหลมาจากน้ำตก ซอกซอน ผ่านโขดหิน น้อยใหญ่ เหมาะแก่การเล่นน้ำ