เขื่อนขุนด่านปราการชล


     เขื่อนคลองท่าด่าน มีชื่อใหม่ว่า “เขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายกสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากที่เกิดกับประชาชนชาว นครนายกและจังหวัดใกล้เคียง
     นับเป็นสิ่งก่อสร้างหนึ่งที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิ คุณที่มีต่อพสกนิกรชาวนครนายกและชาวไทย  โดยตัวเขื่อน ประกอบด้วยเขื่อนหลัก และเขื่อนรองสร้างด้วยคอนกรีตบดอัด ซึ่งปัจจุบันนับว่าเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่มี ความยาวที่สุดในโลก มีความยาวรวม 2,720 เมตร ความสูง (สูงสุด) 93 เมตร รับน้ำที่ไหลจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่านน้ำตกเหวนรกลงสู่อ่างเก็บน้ำ มีความจุ 224 ล้านลบ.  ซึ่งการสร้างเขื่อนโดยวิธีคอนกรีตบดอัดแน่น (Roller Compacted Concrete: RCC) นี้จะมีรูปแบบของเขื่อนด้านเปลือกนอก เป็นลักษณะแบบสร้างเขื่อน แบบปกติ มีความหนาข้างละประมาณ 70 ซม. ส่วนด้านในเป็นขี้เถ้าลอยซึ่งได้จากถ่าน หินลิกไนต์ (RCC.) จากเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง ถือเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่งนำมาใช้ในประเทศ ไทยเป็นครั้งแรก และคงยังจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีข้อถกกันว่าจะกำจัดขี้เถ้าลอยลิกไนต์กัน อย่างไร เพราะกลัวกันว่าจะเป็นอันตรายแก่คนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นี่จึงนับว่าเป็น การ ทำขยะลิกไนต์ให้เกิดประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง

อัลบั้ม: เขื่อนขุนด่านปราการชล

1. ภาพบรรยากาศ...
2. วงเวียนช้าง...
3. ป้ายเขื่อนขุน...
4. ภาพบรรยากาศใต...
5. ลำธารใต้เขื่อ...
6. ภาพบรรยากาศใต...
7. เขื่อนขุนด่าน...
8. ทิวทัศน์เหนือ...
9. ทิวทัศน์เหนือ...
10. ทิวทัศน์สันเข...
11. ภาพบรรยากาศเข...
12. นั่งเรือชมเขื...