อัลบั้ม: เขื่อนขุนด่านปราการชล

1. ภาพบรรยากาศ...
2. วงเวียนช้าง...
3. ป้ายเขื่อนขุน...
4. ภาพบรรยากาศใต...
5. ลำธารใต้เขื่อ...
6. ภาพบรรยากาศใต...
7. เขื่อนขุนด่าน...
8. ทิวทัศน์เหนือ...
9. ทิวทัศน์เหนือ...
10. ทิวทัศน์สันเข...
11. ภาพบรรยากาศเข...
12. นั่งเรือชมเขื...